Gå inn i staden | Magnimix |

Begreper

FOT
JambeTrykksvak + Trykksterk
TrokéTrykksterk + Trykksvak
SpondéTrykksterk + Trykksterk
AnapestTrykksvak + Trykksvak + Trykksterk
DaktylTrykksterk + Trykksvak + Trykksvak


METER
MonometerEn fot
DimeterTo føtter
TrimeterTre føtter
TetrameterFire føtter
PentameterFem føtter
HexameterSeks føtter
HeptameterSju føtter
OctameterÅtte føtter

Ikke komplett fot i enden av linjen: Catalexis
Komplett fot i enden av linjen: Acatalexis


STANSA
DistichTo linjer
TercetTre linjer
QuatrainFire linjer
CinquainFem linjer
Sestet/SextainSeks linjer
SeptetSju linjer
OctaveÅtte linjer